Aktualności \ Pierwsza Komunia Święta 2021 (ważne informacje)

Pierwsza Komunia Święta w katedrze 8/9 maja 2021 r.

Na pierwszej kartce mamy ogłoszenia oraz ramowy przebieg uroczystości komunijnej.
Na drugiej kartce mamy formułę spowiedzi (wcześniej publikowaliśmy rachunek sumienia dla dzieci i rodziców). Formuła spowiedzi jest taka sama jak w podręczniku do nauki religii.
Bardzo proszę o pomoc w rachunku sumienia i nauczenie dzieci formuły spowiedzi, aby uniknąć stresu przy spowiedzi. Spowiedź będzie w katedrze przy konfesjonałach i w kaplicy sierpskich (kaplica pod wieżą od strony Wisły).

Ogłoszenia:
1. Do Komunii świętej zapisanych jest 56 dzieci.
2. Komunia święta odbędzie się w trzech grupach:
w sobotę 8 maja o godz. 12 (1 grupa gł. ze SP 6; 23 dzieci /13 dziewczynek i 10 chłopców/), zbieramy się przed katedra o godzinie 11:45;
w sobotę 8 maja o godz. 13 (2 grupa gł. ze SP 11; 26 dzieci /13 dziewczynek i 13 chłopców/),
zbieramy się przed katedra o godzinie 12:45;
w niedzielę 9 maja o godz. 11:30 (3 grupa; 7 dzieci /3 dziewczynki i 4 chłopców/).
3. Dzień spowiedzi to piątek 7 maja w godz. 16-19. Nie ma karteczek do spowiedzi.
4. Odbędzie jedna próba w piątek 7 maja (w dzień spowiedzi):
dla grupy 1, sobotniej komunia z godz. 12, próba o 17:30;
dla grupy 2, sobotniej komunia z godz. 13, próba o 18:45;
dla grupy 3 z niedzieli komunia z godz. 11:30 próba o 17:00.
5. Składkę na wystrój kościoła i pamiątki komunijne ustalamy na 100 zł (75% przeznaczamy na kwiaty). Można dokonać przelewu (nr konta na stronie internetowej) lub przekazać pieniądze na próbie.
6. Obsługa fotograficzna Studio Fotograficzne Jakowskich. Wspólne zdjęcie planujemy przy pomniku Papieża w sobotę bezpośrednio po uroczystej mszy św. Odbiór zdjęć we wtorek 11.05.2021 od godz. 17:30 przy katedrze. Kontakt z fotografem w dzień próby 7 maja 17:30.
7. Zapraszamy w trzy kolejne dni na msze św. o godz. 18:00 (od poniedziałku /10.05/ do środy 12.05/). W środę 12 maja rozdamy pamiątki.

Przebieg uroczystości (także tej niedzielnej):
1. Zbieramy się przed głównym wejściem do katedry na kwadrans przed początkiem uroczystości. Ustawiamy się w dwóch rzędach z zachowaniem dystansu.
2. Po powitaniu i słowie wstępnym. Ksiądz Proboszcz żegna się odmawia modlitwę błogosławieństwa, Rodzice znaczą dzieci znakiem krzyża na czole, następuje pokropienie wodą święconą, wejście do katedry (organy) i śpiew: Chwała na wysokości Bogu.
3. Czytanie – dziecko
4. Ewangelia i krótkie kazanie – ksiądz Proboszcz
5. Modlitwa wiernych – dzieci
6. Przygotowanie darów – dzieci
7. Komunia św.
8. Podziękowanie, kwiaty – dzieci i rodzice.
9. Zakończenie mszy św. – błogosławieństwo.
Wspólna fotografia na zewnątrz.

Jeżeli będzie deszcz lub bardzo zimno cała uroczystość i fotografia będą w katedrze.


Formuła pierwszej spowiedzi
na podstawie podręcznika do nauki religii dla klasy III

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków. Amen.
Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Jestem uczniem klasy trzeciej / do spowiedzi przystępuję pierwszy raz. /
Pana Boga obraziłem następującymi grzechami /
(wyznajesz swoje grzechy)
więcej grzechów nie pamiętam,/ za wszystkie serdecznie
żałuję i postanawiam poprawę./
A ciebie, ojcze duchowny, / proszę rozgrzeszenie i naznaczenie mi pokuty.
Kapłan powie teraz, co powinieneś zrobić, aby się poprawić. Zada pokutę i zachęci do żalu. Jeśli czegoś nie dosłyszysz lub nie zrozumiesz, śmiało możesz poprosić o powtórzenie. Gdy kapłan skończy pouczenie i zacznie udzielać rozgrzeszenia, ty żałując za grzechy, w postawie klęczącej bij się w piersi, mówiąc cicho:
Dziecko: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Kapłan udzieli rozgrzeszenia wypowiadając półgłosem słowa:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
Po słowach kapłana: I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Dziecko: podczas wykona znak krzyża i mówi: Amen.
Kapłan: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry
Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.
Dziecko: Bóg zapłać.
Odchodzisz od konfesjonału.

Przy kolejnych spowiedziach zamiast słów: jestem uczniem klasy trzeciej mówimy:
Jestem uczniem klasy … Ostatni raz spowiadałem się (powiedz, kiedy to było). Rozgrzeszenie otrzymałem. Pokutę zadaną odprawiłem. Pana Boga obraziłem następującymi grzechami (tu wyznaję swoje grzechy).
Po wyznaniu grzechów powiedz:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam poprawę. A ciebie, ojcze duchowny, proszę rozgrzeszenie i naznaczenie mi pokuty.

Całość do pobrania w formie gotowej do druku:

Kliknij tutaj plik Word

Kliknij tutaj plik PDF