Parafia \ Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych
w parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku

W diecezji płockiej od 1910 roku odbywa się wprowadzona przez bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego,praktyka Generalnej Komunii św.Jej nowy kształt funkcjonuje od 1984 r. pod nazwą Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych. Nowe brzmienie tej uroczystości wskazuje na wewnętrzny związek między chrztem i Eucharystią.
Przygotowanie do tego ważnego wydarzenia w życiu dziecka, odbywa się poprzez:
• wychowanie religijne w domu,
• praktykowanie życia sakramentalnego (spowiedź i Eucharystia)
• uczestnictwo w życiu Kościoła (np. przynależność do grup takich jak: ministranci, bielanki)
• katechizację szkolną.
Rodzice wyrażając wolę, aby ich dzieci przystąpiły do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych, aprobują jednocześnie powyższą formułę przygotowań do tego wydarzenia. Poniżej jest ona szerzej opisana.

1. Formacja religijna w domu:

a) dobrze jest, gdy w domach praktykowana jest wspólna modlitwa (np. wieczorna),
b) piękną praktyką jest czytanie w domu Pisma Świętego,
c) warto powrócić do tradycji błogosławieństwa dzieci (np. przed ich wyjściem do szkoły),
d) należałoby rozmawiać z dziećmi na tematy religijne,
e) bardzo ważne jest świadectwo wiary rodziców,
f) dobrze byłoby, aby cała rodzina wychodziła wspólnie do kościoła na niedzielną Mszę Świętą.

2. Formacja religijna w parafii:

a) obecność na niedzielnej Mszy Świętej (należy pamiętać o zbieraniu niedzielnych kontrolek-obrazków, które trzeba wklejać do zeszytu od religii),
b) zaleca się:praktykę pierwszych piątków miesiąca (spowiedź i Komunia Święta),
c) zachęca się także do uczestnictwa w nabożeństwach(różańcowym, majowym, czerwcowym, w Adwencie w Roratach, w Wielkim Poście w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach),
d) obecność na comiesięcznych spotkaniach w parafii katedralnej (spotkania odbywają się najczęściej w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 11.30),
e) w okresie pandemii, warto korzystać w materiałów religijnych zamieszczanych w Internecie, w formie filmików, tekstów.

3. Formacja w szkole

a) uczestnictwo w katechezie,
b) angażowanie się w przygotowania np. jasełek lub innych inicjatyw organizowanych przez katechetów,
c) przynależność do kół, które funkcjonują w szkole a są prowadzone przez katechetów, np. Koło misyjne, Koło biblijne.

4. Dokumenty:

a) podczas spotkania organizacyjnego w październiku rodzice składają deklarację – zgłoszenie dziecka do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych (ostateczny termin złożenia deklaracji podczas spotkania w listopadzie),
b) dla dzieci będących spoza parafii katedralnej, rodzice muszą uzyskać zgodę parafii do której należą, dołączają ją do zgłoszenia,
c) jeśli dzieci były chrzczone w innej parafii, należy również dostarczyć metrykę chrztu św. (metryka wydawana jest tylko w tej parafii, gdzie miał miejsce chrzest), metrykę należy dostarczyć najpóźniej podczas spotkania w lutym; jeśli dziecko przystępowało do Pierwszej Komunii Świętej w parafii katedralnej, nie trzeba po raz drugi dostarczać metryki chrztu św.,
d) jeśli dziecko uczęszcza do szkoły nie należącej do parafii katedralnej, potrzebne jest również zaświadczenie/opinia od katechety (chodzi o potwierdzenie, że dziecko uczęszcza na katechezę szkolną).

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Katedra, 20 maja 2023 r. godz. 12:00 SP nr 6, godz. 13:00 SP nr 11.

Próby dla dzieci przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

Pierwsze wspólne spotkanie dla dzieci ze wszystkich szkół 5 maja o godz. 19.00.

16 maja (wtorek) godz. 16.00 szkoła nr 6, godz. 17.00, szkoła nr 11 oraz dzieci z pozostałych szkół.
17 maja (środa) godz. 16.00 szkoła nr 6, godz. 17.00 szkoła nr 11 oraz dzieci z pozostałych szkół.
Spowiedź wszystkich dzieci 18 maja o godz. 17.00.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 20 maja (sobota) godz. 12:00 SP nr 6, godz. 13:00 SP nr 11.

Biały tydzień dla dzieci z Komunii Generalnej:
21 maja (niedziela) godz. 11.30;
22 maja ( poniedziałek) godz. 18.00 poświęcenie pamiątek komunijnych;
23 maja (wtorek) godz. 18.00 rozdamy po mszy świętej pamiątkowe Pisma Święte i różańce;
24 maja (środa) godz. 18.00;
Odbiór fotografii przed mszą świętą o godz. 17.30.

8 czerwca (Boże Ciało)
zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w procesji w strojach komunijnych.

 

 

  Zgłoszenie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych 2023 - plik PDF