Katedra Płocka \ Władcy Polski

      ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO KAPLICY KRÓLEWSKIEJ - KLIKNIJ TUTAJ

      Bazylika katedralna jest miejscem wiecznego spoczynku Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i kilkunastu książąt mazowieckich. W średniowieczu ich szczątki były dewastowane przez różnych najeźdźców i zostały odnalezione dopiero w 1825 r. Wówczas staraniem biskupa Adama Prażmowskiego złożone w obecnym miejscu w sarkofagu z czarnego marmuru, wykonanym według projektu Zygmunta Vogla. Umieszczono na nim napis: „Władcy i dziedzice ziem: krakowskiej, sandomierskiej, śląskiej, wielkopolskiej, mazowieckiej, dobrzyńskiej, michałowskiej, łęczyckiej i Pomorza”. Fronton sarkofagu zdobi orzeł z alabastru, a na jego płycie umieszczono złote insygnia królewskie. Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag nazywano dawniej „głogowianą” z powodu wzniesionego tu w 1580 r. w stylu późnorenesansowym pięknego epitafium znakomitego humanisty, prałata Pawła Głogowskiego. Po przeciwnej stronie tablicy stoi barokowy ołtarz z czarnego marmuru przeniesiony tu w 1783 r. z kaplicy Najświętszego Sakramentu. Znajduje się tu obraz św. Kazimierza Jagiellończyka pędzla Władysława Drapiewskiego. W górnej kondygnacji ołtarza umieszczono starszą płaskorzeźbę Ostatniej Wieczerzy. Kaplica oddzielona jest od nawy bocznej neorenesansową kratą kutą w żelazie, wykonaną w 1913 r. wg projektu Stefana Szyllera.

 

        W 1972 r. dokonano badań archeologicznych szczątków. Prace rozpoczęto 21 marca i już pierwsze godziny przyniosły zachęcające rezultaty. Po usunięciu kilku płyt posadzkowych przed stopniami portalu wiodącego z nawy do wnętrza Kaplicy Królewskiej odkryto dwa stopnie wiodące do krótkiego, wąskiego (ok. 80cm) korytarzyka o pochylonym ku krypcie dnie. Po otwarciu grobu piastowskiego specjaliści zidentyfikowali szczątki królewskie. W 1975 r. podczas uroczystości jubileuszowych 900-lecia powstania diecezji płockiej prochy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego spoczęły we wnętrzu sarkofagu w dwóch obitych aksamitem trumienkach wykonanych z brązu.

 

        W latach 2016-2017 została przeprowadzona gruntowna renowacja Kaplicy Królewskiej w płockiej Katedrze. Od grudnia 2017 r. możliwe jest zwiedzanie Kaplicy Królewskiej:

- od poniedziałku do soboty od 10:00 do 15:00 o pełnych godzinach

- w niedziele od 14:00 do 17:00 o pełnych godzinach

Aby wejść do Kaplicy należy zgłosić się do Obsługi Katedry. Zwiedzanie odbędzie się, jeśli będzie minimum pięcioro chętnych. Do Kaplicy nie może wejść więcej niż dwadzieścia pięć osób. Po Kaplicy oprowadza nas specjalny program (całość trwa 12 minut). Zwiedzanie będzie odwołane, jeśli w tym czasie odbywać się będzie liturgia.

Lista pochowanych w Kaplicy Królewskiej:

 

Władysław I Herman (zm. 1102)

Bolesław III Krzywousty (zm. 1138)

Bolesław IV Kędzierzawy (zm. 1173)

Leszek Bolesławowic (zm. 1186)

Konrad I Mazowiecki (zm. 1247)

Bolesław II Płocki (zm. 1313)

Kazimierz I Warszawski (zm. 1355)

Siemowit III Starszy (zm. 1381)

Henryk Płocki (zm. 1393)

Siemowit IV Młodszy (zm. 1426)

Kazimierz II Mazowiecki (zm. 1442)

Władysław I Mazowiecki (zm. 1455)

Władysław II Mazowiecki (zm. 1462)

Siemowit VI Mazowiecki (zm. 1463)

Janusz II Mazowiecki (zm. 1495)

 

fot. 1: obecny wygląd Kaplicy Królewskiej

fot. 2-9: prace archeologiczne w 1972 r. i powtórny pochówek władców w 1975 r., zdjęcia pochodzą z portalu www.plock24.plFoto relacja