Katedra Płocka \ Władcy Polski

       Bazylika katedralna jest miejscem wiecznego spoczynku Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i kilkunastu książąt mazowieckich. W średniowieczu ich szczątki były dewastowane przez różnych najeźdźców i zostały odnalezione dopiero w 1825 r. Wówczas staraniem biskupa Adama Prażmowskiego złożone w obecnym miejscu w sarkofagu z czarnego marmuru, wykonanym według projektu Zygmunta Vogla. Umieszczono na nim napis: „Władcy i dziedzice ziem: krakowskiej, sandomierskiej, śląskiej, wielkopolskiej, mazowieckiej, dobrzyńskiej, michałowskiej, łęczyckiej i Pomorza”. Fronton sarkofagu zdobi orzeł z alabastru, a na jego płycie umieszczono złote insygnia królewskie. Kaplicę Królewską, gdzie znajduje się sarkofag nazywano dawniej „głogowianą” z powodu wzniesionego tu w 1580 r. w stylu późnorenesansowym pięknego epitafium znakomitego humanisty, prałata Pawła Głogowskiego. Po przeciwnej stronie tablicy stoi barokowy ołtarz z czarnego marmuru przeniesiony tu w 1783 r. z kaplicy Najświętszego Sakramentu. Znajduje się tu obraz św. Kazimierza Jagiellończyka pędzla Władysława Drapiewskiego. W górnej kondygnacji ołtarza umieszczono starszą płaskorzeźbę Ostatniej Wieczerzy. Kaplica oddzielona jest od nawy bocznej neorenesansową kratą kutą w żelazie, wykonaną w 1913 r. wg projektu Stefana Szyllera.

 

        W 1972 r. dokonano badań archeologicznych szczątków. Prace rozpoczęto 21 marca i już pierwsze godziny przyniosły zachęcające rezultaty. Po usunięciu kilku płyt posadzkowych przed stopniami portalu wiodącego z nawy do wnętrza Kaplicy Królewskiej odkryto dwa stopnie wiodące do krótkiego, wąskiego (ok. 80cm) korytarzyka o pochylonym ku krypcie dnie. Po otwarciu grobu piastowskiego specjaliści zidentyfikowali szczątki królewskie. W 1975 r. podczas uroczystości jubileuszowych 900-lecia powstania diecezji płockiej prochy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego spoczęły we wnętrzu sarkofagu w dwóch obitych aksamitem trumienkach wykonanych z brązu.

      

Lista pochowanych w Kaplicy Królewskiej:

 

Władysław I Herman (zm. 1102)

Bolesław III Krzywousty (zm. 1138)

Bolesław IV Kędzierzawy (zm. 1173)

Leszek Bolesławowic (zm. 1186)

Konrad I Mazowiecki (zm. 1247)

Bolesław II Płocki (zm. 1313)

Kazimierz I Warszawski (zm. 1355)

Siemowit III Starszy (zm. 1381)

Henryk Płocki (zm. 1393)

Siemowit IV Młodszy (zm. 1426)

Kazimierz II Mazowiecki (zm. 1442)

Władysław I Mazowiecki (zm. 1455)

Władysław II Mazowiecki (zm. 1462)

Siemowit VI Mazowiecki (zm. 1463)

Janusz II Mazowiecki (zm. 1495)

 

fot. 1: obecny wygląd Kaplicy Królewskiej

fot. 2-9: prace archeologiczne w 1972 r. i powtórny pochówek władców w 1975 r., zdjęcia pochodzą z portalu www.plock24.plFoto relacja