Aktualności \ ZAPROSZENIE KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA LIBERY NA DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY DO PŁOCKA

 ZAPROSZENIE KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA LIBERY NA DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY DO PŁOCKA

Czcigodni Księża, Kochani Młodzi Diecezjalnie!

Przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w Portugalii odbędą się pod hasłem „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem”. Mają przypomnieć postawę Matki Bożej, która, gdy tylko usłyszała o Bożych cudach, natychmiast poszła je oglądać. Poszła służyć swej krewnej, Elżbiecie. Poszła wyznać bez wahania zaufanie i wiarę Temu, który daje obietnice i je wypełnia. Mają też zachęcić do naśladowania Jej, żeby nie ociągać się i iść oglądać Boże cuda, służyć naszym bliźnim i ufać Temu, który daje obietnice i je wypełnia. To wezwanie skierowane jest w pierwszym rzędzie do młodzieży. I tej, która zawsze jest w kościele, i tej, która bywa w nim od czasu do czasu, i tej, która tylko z rzadka powraca do naszej wspólnoty. Zapewne nie wszyscy pojadą do Lizbony, ale wszyscy mogą przez przygotowanie odnowić swoje przywiązanie do Boga.
Właśnie dlatego zapraszam do Płocka młodzież naszej diecezji, młodzież Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej na rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. „Wybierzmy się i chodźmy z pośpiechem”, z Bożą nadzieją, że modlitwą wyprosimy własne nawrócenie, że przykładem i świadectwem pobudzimy innych do służenia Panu. Nasze duszpasterstwo zaplanowało diecezjalne spotkanie młodzieży „Góra dobra” 25 i 26 czerwca 2022 r. przy „Studni” w Płocku. Informacji o tym wydarzeniu szukajcie u swoich duszpasterzy i katechetów oraz na stronie diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży ddm-studnia.pl i na facebooku Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.

Was wszystkich, Bracia i Siostry, proszę o modlitwę za naszą młodzież, za jej spotkanie w Płocku, za przygotowania do lizbońskich Światowych Dni Młodzieży w 2023 r.. Powierzajmy też Bogu wszystkich młodych katolików, którzy zamierzają brać udział w tym wydarzeniu i wszystkich, którzy je przygotowują. Zapraszam do Płocka i czekam na Was!

Płock, dnia 24 maja 2022 r.
We wspomnienie Matki Bożej, Wspomożycielki Wiernych

Wasz biskup Piotr