Aktualności \ ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2022 R.

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2022 R.

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy w Kościele Powszechnym, ustanowiony przez św. Jana Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu w sposób szczególny pragniemy dziękować Bogu za łaskę wybrania naszych sióstr i braci do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Będziemy prosić o umocnienie ich na drodze życia konsekrowanego oraz modlić się o nowe powołania dla wspólnot zakonnych żeńskich i męskich.

Czas zmagania się z pandemią koronawirusa i jej skutkami jest dla nas wszystkich, naszych rodzin, wspólnot zakonnych, dla naszej Ojczyzny i całego świata szczególnie trudny. Kolejne zakażenia, społeczna izolacja, odwoływane akcje duszpasterskie to doświadczenia wielu wspólnot zakonnych. W ubiegłym roku ze względów bezpieczeństwa ten wyjątkowy dzień również obchodziliśmy w zmienionej formie. Dlatego, tym bardziej cieszę się z możliwości wspólnego spotkania i świętowania się w tym roku.

Do wspólnej modlitwy w katedrze płockiej zapraszam 2 lutego br. o godz. 10:30 wszystkie osoby konsekrowane z naszej diecezji: Kapłanów Zakonnych, Siostry Zakonne, Braci Zakonnych, Dziewice i Wdowy Konsekrowane oraz każdego z Was drodzy Diecezjanie, kto pragnie modlitewnie wyrazić im wdzięczność i wsparcie. Po Mszy św. spotkamy się w Opactwie Pobenedyktyńskim na tradycyjnej siostrzanej i braterskiej agapie.
Nasze świętowanie powierzamy opiece Matki Bożej, wybranej przez Boga, aby dawać światu Chrystusa. Drogie Osoby Życia Konsekrowanego! Ufam, że skorzystacie z mojego zaproszenia i z ochotą włączycie się w to radosne świętowanie i uwielbienie Boga za każdy dar powołania do życia oddanego służbie Bogu i bliźnim. Raz jeszcze zapraszam serdecznie, powierzając Was w mojej modlitwie przez ręce Maryi Jezusowi Chrystusowi, Oblubieńcowi Kościoła.

† Piotr Libera Biskup Płocki