Aktualności \ Kolekta na remont Katedry

Decyzją Proboszcza Parafii Katedralnej ks. kan. Stefana Cegłowskiego w każdą III niedzielę miesiąca zbierana jest kolekta na potrzeby trwającego remontu Katedry.  Najbliższa kolekta zostanie zebrana 20 maja.

W trakcie Mszy św. w 109. rocznicę rekonsekracji Katedry 8 listopada 2012 r., odnosząc się do potrzeby remontu, Biskup Piotr Libera powiedział:

„Dziś Katedra nadszarpnięta zębem czasu woła o pomoc. Zdaniem ekspertów, fachowców z Politechniki Płockiej, niezbędne jest szybkie przystąpienie do prac remontowych i konserwacyjnych. (…).
Drodzy moi! Nie nasza to zasługa, że mamy taką wspaniałą świątynię jako Katedrę. Wobec jej dostojeństwa wyrażamy gotowość wspólnego budowania nowej przyszłości tej świątyni z pomocą całej diecezji i wielu życzliwych ludzi. Chcemy tak pracować i tak postępować, abyśmy godni byli gromadzić się przed Bogiem w tej dostojnej Bazylice Katedralnej. Wszyscy chcemy dbać o ten szczególny Boży dom, o naszą matkę. Ona należy do nas wszystkich, do całej diecezji, do wszystkich mieszkańców Płocka i regionu.”.

Od lipca do listopada  2015 r. miał miejsce generalny remont północnej wieży Katedry. Został on sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu MIasta Płocka i Parafii Katedralnej w Płocku. W ramach tego remontu wymieniono częściowo więźbę dachową oraz nałożono nową blachę miedzianą, odnowiono krzyż i kulę wieńczącą wieżę. Oczyszczono i wymieniono uszkodzone cegły, w miejscach pęknięć wzmocniono mur, uzupełniono spoiny, wymieniono siatki i żaluzje w otworach wieży, wreszcie dokonano impregnacji, scalenia kolorystycznego i piaskowania cegieł, aby mur nie chłonął wilgoci.   Za nami są również prace przy wymianie węzła cieplnego zarówno w Katedrze, jak i na plebanii.

Rok 2016 przyniósł prace remontowe w kaplicy św. Zygmunta i przy ołtarzu Serca Pana Jezusa, a także generalny remont wieży południowej (prace były analogiczne jak przy wieży północnej). Rozpoczęto również zaplanowany na dwa lata remont kaplicy Królewskiej.

W maju 2017 roku miały ponadto miejsce prace remontowe frontonu bazyliki. Jesienią miało również miejsce odwodnienie murów Katedry. Na początku grudnia zakończono generalny remont Kaplicy Królewskiej.

W czasie ostatniej zbiórki, 15 kwietnia zebraliśmy 6058 złotych. Ofiary na remont można składać również do puszek w Katedrze. W dzieło remontu musimy się włączyć całym sercem i duchowo, modlitwą i materialnie.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w menu bocznym, w zakładce "Remont".